Privacybeleid en cookieverklaring

Privacyverklaring

Content-Web vindt jouw privacy belangrijk .In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Content-Web | SEO-tekstschrijver en WordPress webdesigner, gevestigd aan:
Bussersbeemden 4, 5706 NW in Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Content-Web
Bussersbeemden 4
5706 NW Helmond
www.content-web.nl

+31644255473
Kvk nr: 17275868

Karin Jonkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Content-Web. Zij is te bereiken via karin@content-web.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Content-Web verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier
Vul je het contactformulier in, dan vragen wij je om:
• Naam
• E-mailadres
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
De gegevens die je invult gebruiken we om contact met je te kunnen opnemen. Je gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt of doorverkocht aan derden.

Toegang tot je website

Wanneer je ons toegang (inloggegevens) geeft tot je website, zullen we vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. We zullen deze gegevens slechts gebruiken om toegang te verkrijgen tot de backend van je website om gevraagde (content) aanpassingen te doen. Uiteraard zullen we deze gegevens zonder je toestemming niet verstrekken aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karin@content-web.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Content-Web verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van jouw bericht in het contactformulier met als doel contact met je te kunnen opnemen.
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Content-Web verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Content-Web bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Rekening houdend met de wet en de regels van de belastingdienst > 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Content-Web verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Content-Web gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Content-Web gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruiken we analytische cookies. Deze zijn nodig om statistieken in Google Analytics te kunnen bijhouden. Om je privacy te waarborgen maken we IP adressen anoniem door middel van de ‘anonymize’ instelling van Google Analytics. We delen geen gegevens met Google en gebruiken je gegegevens niet voor advertentie doeleinden.
Content-Web gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Content-Web geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Content-Web maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Content-Web de volgende stappen heeft ondernomen:
• met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
• uw IP-adres wordt gemaskeerd;
• het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
• er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Derden
Sociale Media

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Content-Web raadt u in elk geval aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Content-Web houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden.

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven (o.a. Facebook, Twitter, YouTube en Google+) verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Content-Web en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: karin@content-web.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Content-Web wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Content-Web neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@content-web.nl.